תנועת מטען חשמלי בשדה מגנטי וחשמלי - שאול חמאווי

תרגיל סיכום לאחר הפעלת ההדמייה


.לפניך 7 שאלות הנוגעות לתנועת מטען בשדה מגנטי
.בכל השאלות סמן את התשובה הנכונה ביותר

:כדי להיעזר בהדמיה בכל שלב של התרגיל הקש כאן
להדמיה

!בהצלחה